Zeri bị giảm sức mạnh tới 12 lần sau 9 phiên bản giải 2022
-

Tướng Zeri đã bị giảm sức mạnh tới 12 lần sau 9 phiên bản từ...