Tính xác suất trong trò chơi xóc đĩa qua mạng
-

Tỷ lệ chiến thắng thực sự trong trò chơi xóc đĩa qua mạng vẫn là...